Program na červen 2020

9.6. od  19:30 proběhne  čtení ruského básníka Igora Pomeranceva z nově vycházející básnické sbírky Náš čas vypršel (nakl. Protimluv).

Řeč o básníkovi prosloví Jana Kitzlerová, která přeložila Pomerancevovy texty pro první české knižní vydání. Hostem bude také ruský výtvarník Viktor Pivovarov.

 

17.6. od 19.30 proběhne další z poetických večerů  v rámci projektu Pomáháme poezií (více na: www.pomahamepoezii.cz)

Výtěžkem ze vstupného, které je dobrovolné bude podpořena nezisková organizace FOSA o.p.s. (organizace, která usiluje o začlenění lidí se znevýhodněním, zejména v důsledku zdravotního postižení, do společnosti a o dosažení maximální možné míry jejich soběstačnosti) http://www.fosaops.org/

Akci hudebně doprovodí Fabian Berka (https://bandzone.cz/fabianberka)

23.6. od 19:00  v Božské Lahvici opět zahraje  Krása quartet

Během večera  zazní Franc Schubert: Kvartetní věta c-moll a Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č.1 „Z mého života“

 

 25.6. od  18:00 – uzavřená společnost!

 

30.6. od 19:30 proběhne diskuse nad knihou korespondence myslitelky Hannah Arendtové a Gerharda Scholema, filosofa a zakaldatele akademického studia židovksého mysticismu. Korespondence dokumentuje snahu společnými silami pochopit osud Židů ve dvacátém stoleté a nakoneci neschopnost společnou cestou skutečně jít.

Diskusi pořádá nakaldatelství OIKOYMENH

Večerem bude provázet Kryštof Boháček z Filosofického ústavu Akademie věd. Jeho hostem budou překladatelé svazku Alice Marxová a Ondřej Sekal.